Özel Dedektiflik

Özel dedektiflik hizmetleri ülkemizde henüz yeni bir alan olmasına rağmen bu anlamda oldukça nitelikli hizmetler verilmeye başlanmıştır. Dedektiflik ilk olarak Amerika’da ortaya çıkmış. Ardından Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de on yıllık bir geçmişe sahip olan dedektiflik hizmetleri son yıllarda profesyonel bir biçimde verilmeye başlanmıştır. Peki dedektiflik hizmetleri neden talep ediliyor? Aslında bunu belli alanlara mal etmek mümkün değildir. Çünkü birçok alanda kullanılan bir hizmettir. Basit bir örneklendirme yapacak olursak yoğun bir iş yaşantısına sahip olan ve çocuğu ile çok fazla ilgilenme imkanına sahip olmayan bir anne veya babanın, çocuğunun okul hayatında ve sosyal çevrede ne yaptığını ve ne tür insanlar ile iletişim kurduğunu merak ederek bu yönde dedektiflik hizmetlerinden faydalanması şeklinde örneklendirebiliriz. Yine dedektiflik hizmetlerinin yoğun olarak alındığı bir başka alanı örneklendirecek olursak çeşitli sebeplerden dolayı evlilik yaşantısı sıkıntıya giren ve eşinin kendini aldattığını düşünen birinin bu anlamda bir hizmet almasıdır. Özel dedektiflik hizmetlerinin en çok tercih edildiği alanlardan biri de budur. Eşinin kendini aldattığını düşünen ve belli başlı şüpheleri olan biri mahkemeye boşanma davası açmak isteyebilir.

Ancak elinde herhangi bir kanıt olmadığı müddetçe boşanma mağdur olanın lehine gerçekleşmez. İşte bu sebeple eşinin aldattığını düşünen kişiler dedektiflik hizmetlerinden faydalanarak bunu kanıtlama yoluna gitmektedir. Özel dedektiflik hizmetleri aracılığı ile kanıtlanan bu durum artık aldatılanın lehine sonuçlanacak şekilde olmaktadır. Peki dedektiflik hizmetleri neden alınır ve nasıl bir süreçtir. Öncelikle belirtmemiz gereken konu dedektiflik hizmetleri profesyonel hizmetlerdir. Sıradan bir insanın yapacağı bir iş değildir. Nasıl gerçekleştirildiği konusu ise oldukça geniştir. Dedektiflik hizmetlerini talep eden biri Özel dedektiflik büromuza başvuruda bulunur. Bu anlamda elindeki bütün bilgi ve bulguları göz önünde bulundurmalıdır. Gerekli olan her türlü bilgi ile sistemden faydalanmak isteyen kişiye ön bilgilendirme yapılır. Daha sonra dedektiflerimiz bu konu ile ilgili özel bir birim oluştururlar. Bu birim olayı çok iyi bir biçimde anlamak için çeşitli toplantılar gerçekleştirirler.

Bu toplantılarda hizmeti talep eden kişi de bulunabilir. Durumun çok iyi bir biçimde analiz edilmesinden sonra Nasıl bir yöntem ile çalışma başlatılacağı ile ilgili plan yapılır. Plan çok önemlidir. Çünkü olayı çözümleyecek ve gerekli delilleri ortaya çıkaracak olan plandır. Plan normal şartlarda esnek olmalıdır. Ancak yine de plana sadık kalmak gerekir. Plan çok iyi bir biçimde analiz edildikten sonra ikinci aşama olan saha araştırmasına geçilir. Saha araştırılmasında belirlenen bilgiler ışığında birey sürekli takibat altında tutulur. Bireyin yapmış olduğu her hareket saat saat takip edilir ve raporlandırılır. Ayrıca istenilen delilin ortaya çıkması adına her türlü yöntem değerlendirilir. Kanıt oluşturabilecek video ve fotoğraf çekimleri yapılır. Bilindiği gibi hukuk kanıtlar ile işler eğer ortaya bir suç var ise ve bu kanıtlanmış ise kişi fiili suçludur. Ancak ortada suç var ve kanır yok ise kişinin suçlu olduğunun bilinmesi sonucu değiştirmeyecektir. Dedektiflik hizmetlerinde sabır çok önemlidir. Can alıcı delilin ortaya çıkmasına kadar çalışmalar devam ettirilmelidir.

Ülkemizdeki verileri de göz önünde bulundurduğumuz zaman dedektiflik hizmetlerinin son derece faydalı hizmetler olduklarını görmekteyiz. Kullanım alanları içerisinde velayet davaları, miras araştırması, marka araştırması, evlilik araştırması, evlilik öncesi araştırma, hırsızlık araştırması ve daha sayabileceğimiz onlarca hizmet alnında görülen bu hizmetler çok nitelikli bir biçimde yapıldığı zaman çok olumlu sonuçlar vermektedir. Bu hizmetlerin alındığı firmalar belirlenirken profesyonellerin tercih edilmesi daha olumlu sonuçlar verir. 

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan dedektiflik firmamız, bilgi güvenliğini prensip edinip kaliteli personel ile çalışmaktadır.

Özel Dedektiflerimiz Türkiye'nin her yerinde faaliyet göstermektedir, herhangi bir vilayet ayrımı gözetmeksizin araştırmanlarımız hizmet almaktadır.

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
Download Free WP Templates
Bizi Takip Et