Delil Toplama

Dünyada ileri hukuk sistemlerinin hepsi kanıt üzerine çalışır ve kararlar da o şekilde kanıtlar üzerinden verilir. Bir kişinin suç işlediği deliller ile sabit kılınmadığı sürece suçlu sayılması mümkün değildir. Bu sebeple hukuka konu olmuş bir davanın görüşülmesi için elde bulguların ve şahitlerin olması şarttır. Bu bütün davalar için gereklidir. Bunun yanında toplanan delillerin de sağlam olması ve gerçekçi bir nakış açısı yaratarak hukuksal nitelik taşıması açısından önemlidir. Ancak bazı durumlarda kişinin bizzat delil toplama veya bu delilleri mahkemeye sunma gibi bir imkanı yoktur. Bunun için size önerimiz dedektiflik büromuza başvurmanızdır. Her biri alanında uzman dedektiflerimiz sizin talebiniz doğrultusunda her türlü delil toplama işini gerçekleştirmektedirler.

Ülkemizdeki davaları incelediğimiz zaman delil toplama talebinin en fazla boşanma davaları ve velayet davalarında olduğunu görmekteyiz. Boşanma davalarında genellikle iki taraftan birinin karşı cins ile eşini aldatması ile başlayan bu süreçte davayı açan kişi mağdur olan kişidir. Peki bu davada nasıl bir yöntem belirlenir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda vardır. Bir eşin bir diğer eşi karşı cins ile aldatması zinadır. Zina başlı başına bir boşanma sebebidir. Ancak zinanın gerçekleşmiş olması için belli koşulların olmuş olması gerekir. Örneğin bir erkeğin aynı cins ile ilişki yaşaması zina değildir. Ya da bir erkeğin genel evde bir kadın ile cinsel münasebeti olması zina olarak yorumlanmaz. Bunun yanında bir erkeğin yabancı bir kadın ile veya bir kadının yabancı bir erkek ile el ele dolaşması, bir yerlerde fotoğrafının çekilmesi ve öpüşmeleri de zina olarak yorumlanmamaktadır. Bu sebeple zinanın gerçekleşmesi için koşulların oluşması gerekmektedir. Öncelikle evli bir erkeğin bir kadın ile veya evli bir kadının bir erkekle tam anlamı ile cinsel ilişkiye girmeleri zina sayılmaktadır. Ancak böyle tam boşanma gerçekleşir. Bunun dışında kalanlar ise delil olarak kabul edilebilir. Ancak boşanmanın gerçekleşmesi için çok sağlam delillerin olması gerekir. Bu ve benzeri durumların tespit edilmeleri için dedektiflik hizmetleri verilmektedir.

Örneğin bir kadın kocasını aldatıyor. Diğer eş bunu bilmesine rağmen kanıtlayamadığı için boşanma davasını açamıyor. Bu durumda aldatılan eş haklı sayılıyor. Çünkü hiçbir sebep eşlerin bir birlerini aldatması için haklı bir sebep olamaz. Hukukta bu böyledir. Bu durumda mağdur olan kişinin kanıt toplamak için dedektiflik hizmetinden faydalanması gerekecektir. Dedektif hizmetlerini çok profesyonel bir biçimde yapan firmamız çok olumlu sonuçlar alarak çok nitelikli bir biçimde takibatı gerçekleştirmekte ve delili emin bir biçimde belirlemektedir. Dedektiflerimiz ekip halinde öncelikle gerekli delillerin toplanmasını sağlayacak bir plan belirlerler. Bu plan için bilimsel basamaklar kullanılır. Veri toplama ve benzeri aşamaların hepsi göz önünde bulundurulduktan sonra ikinci aşama olan alan taraması yani saha çalışmalarına geçilir.

Bunun için kişi ile ilgili gerekli ve önemli bilgilerin elde edilmesi gerekir. Öncelikle kimlik bilgileri, adres bilgileri ve iş yeri bilgileri en önemli ve gerekli bilgiler olarak toplandırılır. Bu bilgiler dedektiflerimizce çok iyi bir biçimde analiz edilir. Sonra kişi ile ilgili delil toplama safhasına geçilir. fotoğraf ve video aygıtları bu anlamda en büyük yardımcılardan biri olmaktadır. Bu hizmetten alınan verim % 90 seviyelerinde olduğu için dedektiflik hizmetleri en büyük kozunuz olabilir.

Firmamızdan dedektif hizmetlerinin en fazla talep edildiği alanlardan biri de boşanma davalarının devamı niteliğinde olan velayet davalarında gerçekleşiyor. Boşanması gerçekleşen eşlerden biri diğerinden çocukları çalması şeklinde ilerleyen bu süreçte çocukların kaldığı yerlerin tespit edilmesi için gerekli delillerin toplanması hizmetinde de profesyonel dedektifler çok önemli delilleri toplayarak çocukların yerlerini tespit etmektedirler.    

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan dedektiflik firmamız, bilgi güvenliğini prensip edinip kaliteli personel ile çalışmaktadır.

Özel Dedektiflerimiz Türkiye'nin her yerinde faaliyet göstermektedir, herhangi bir vilayet ayrımı gözetmeksizin araştırmanlarımız hizmet almaktadır.

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
Download Free WP Templates
Bizi Takip Et