Adres Tespiti

Son yılların en önemli sektörlerinden biri haline gelen dedektiflik hizmetleri çok profesyonel bir çalışma gerektiren hizmettir. Bunun için çalışmaların son derece gizli ve akılcı adımlar ile yapılması önem arz etmektedir.Yapılacak en küçük bir hata bile sistemi kökünden çökertecektir. Dedektiflik hizmetinin en önemli parçalarından biri adres tespitinin gerçekleştirilmesidir. Bu hizmet birçok alan için kullanılmaktadır. Bu sebeple belli bir alana mal etmek mümkün değildir. Eğer bunu örneklendirecek olursak bazen izini bilerek kaybettiren bir aile ferdi, bazen şirketi dolandırarak kaçan bir personel, bazen icra takibi gerçekleştirilen bir şahıs veya çok değişik sebeplerden ötürü aranan biri, Bu veya benzeri birçok sebepten ötürü adres tespiti yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ancak gerek yeterli verilerin olmaması gerekse profesyonel bakış açısı kazandıracak personel eksikliği gibi nedenlerden ötürü adres tespiti yapmak son derecede güçleşmektedir. Adres tespit işlemleri ülkemizde ve dünyada en yoğun olarak hukuk alanında kullanılmaktadır.

Bu konuda genellikle suçlular ve suça bilerek veya bilmeyerek karışmış olan kişilerin mahkeme huzuruna çıkarılması hususunda adreslerine tebligat gönderilmesi amacı ile tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ancak başka alanlarda da adres tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Resmi kanallar bu anlamda adres tespiti konusunda daha fazla bilgi ve deneyime sahip olabilmektedir. Ancak bu sistemi çok iyi bir biçimde gerçekleştiren özel dedektiflerimi bulunmaktadır. Özel dedektiflik hizmetleri Amerika ve Avrupa da çok eski bir geçmişe sahiptir. Ancak ülkemizde bu anlamda daha yeni yeni bazı gelişmelerin sağlandığını söyleyebiliriz. Ülkemizde yaklaşık 10 yıldır verilmeye başlanan dedektiflik hizmetleri son 3 veya 4 yıllık süreçte daha sistemli ve profesyonel bir biçimde gerçekleştirilmeye başlamıştır. Dedektiflik hizmetlerinin ilk basamaklarından biri olan ve belki de en can alıcı nokta olan adres tespiti konusunda çok ciddi bir ön çalışma yapılması gerekmektedir.

Dedektiflik hizmetlerinde adres tespiti genel olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlardan birincisi kişi ile ilgili gerekli her türlü bilgilerin toplanması ve bunların bir araya getirilerek çok iyi bir biçimde analiz edilmesi ve ardından adres tespiti için bir yöntem ortaya konulmasıdır. Bu yöntem eğer yanlış konulur ise olay farklı bir yöne kayacağından yöntemin sağlıklı bir biçimde belirlenmesi büyük önem arz eder. Adres tespitinin ikinci aşaması ise alan taramasıdır. Dedektiflik hizmetleri ekip işidir. Yani tek kişinin kendi kafasına göre yapmaya çalıştığı bir iş değildir. Adres tespiti gerçekleştirilmesi istenen kişi veya kurum ile ilgili tüm bilgilerin masaya yatırılarak beyin fırtınası metodunun çalıştırılması gerekmektedir.

Herkes kendi düşüncesini ortaya atar ve en uygun olan ile devam edilir. Adres tespitini isteyen kişinin belli bilgiler ışığında hizmeti talep etmesi gerekecektir. Sadece isim soy isim veya işyeri adı ile bu adres tespiti sağlanamaz. Adres tespitinin gerçekleştirilmesi için kişiden istenen bilgiler şunlardır. aranacak adrese kayıtlı kişinin TC kimlik numarası, baba ve anne adı, doğum tarihi gün ay ve yıl olarak, anne kızlık soyadı ve adres tespiti istenilen kişi ile ilgili tüm bilgiler bir dosya haline getirilerek dedektiflik hizmeti verecek firmaya ön bilgi olarak sunulur. Bu konuda dedektiflik hizmeti veren profesyonel firmamız gerekli bilgiler ışığında alan taramasını gerçekleştirmeye başlar. Alan taramasında genel olarak iki farklı gurubun hizmet vermesi gerekir.

Belli başlı metotlar uygulanarak ve daima bir tezin anti tezi de düşünülerek sistemli bilgilerin bir biri üzerine eklenmesi ile dedektiflik hizmetleri olumlu sonuçlar vermektedir. Şimdiye kadar birçok adres tespiti işlemlerinde başarı gösteren dedektiflerimiz sizin sistemden verimli bir biçimde faydalanmanız için çok yoğun olarak çalışmaktadır. 

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan dedektiflik firmamız, bilgi güvenliğini prensip edinip kaliteli personel ile çalışmaktadır.

Özel Dedektiflerimiz Türkiye'nin her yerinde faaliyet göstermektedir, herhangi bir vilayet ayrımı gözetmeksizin araştırmanlarımız hizmet almaktadır.

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
Download Free WP Templates
Bizi Takip Et