Dedektiflik Hizmetleri

Görüşmeye istinaden sizden herhangi özel ve kişisel bilgilerinizi almadan soru ve taleplerinizi verebileceğimiz hizmet neticesinde değerlendirerek, sizin istediğiniz hizmet nedir nasıl bir çalışma yapabilirizi sonuçlandırarak, yapabileceğimiz hizmeti sizlere anlatırız kabul ettiğiniz takdirde iş ön şartları sağlamak kaydıyle alınır ve işe başlanır.

Gerçek ve tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda ilgili talep ve iş tekliflerinin TCK, CMUK ve Medeni Kanun ile Anayasada belirlenen çerçevede illegal olmayan, bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerine müdahale etmeden, kişisel haklara saygı çerçevesinde ayrıca suç ve isnat teşkil etmeyen özel bilgileri toplayıp, düzenleyip  değerlendirdikten sonra, resmi suç teşkil edenleri ilgili makam "adli, idari ve resmi hukuk kuvvetlerine" diğer bilgileri araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere sunmakla görevli "Özel Araştırma ve Bilgi Toplama" kuruluşuyuz.

Özel Dedektiflik dünyanın her ülkesinde yaygın bir meslektir. Özel Dedektiflik kanuni çerçevelerde yapılan bireysel ve kurumsal araştırmaların yapıldığı bir mesleki örgütdür. Özel Dedektif, teknik ekipmanı ve eğitimi ile bu araştırma ve takipleri sürdüren şahıs veya şahısların genel adıdır. Özel Dedektifliği; kanuni düzenlemesi olmayan bir ülkede ancak "Global Uluslararası Özel Dedektiflik" Kurumu "Master Detective" Programı mezunu ve/veya konusunda uzmanlık veya yüksek lisans eğitimini almış bir kriminal (suç bilimi) uzmanı ve bu bilimin dalında olan, suç psikolojisi veya kriminoloji dallarından birinde akademisyen olan biri yapabilmektedir. Ancak Türkiye'de kanunla belirlenmeyen bu durumda herhangi bir üyelik ve mesleki yeterlilik aranmıyor.

Bu durum uluslararası hukuk düzenlemelerinin şeffaflığı ve mevcut uluslararası tanınma anlaşmalarının dedektiflik konusunda bir çalışması olmadığı anlamındadır.

Firmamız tüm özel dedektiflik ve araştırma eğitimlerinden geçen profesyonel akademisyen dedektiflerle çalışmaktadır. Hangi tür işleri alacağını kendisi belirlemekte ve riskli işleri almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca yasalarda belirlenen çerçevelerin dışına çıkılması taleplerini geri çevireceği firma yönetim tahhüdünde yer almaktadır.

Firmamız müşterisinden aldığı işi icra ederken, iş verenin ve kendi kimliğini, kanun adamlarının talebi veya ifade verme durumu haricinde kesinlikle gizli tutar. Yapılan işin başlangıcından sonuna tamamını ve detaylarını belirleyen bir sözleşme imzalar. Yaptığı işin "yarın" ne getireceğinin belirsizliği ile ücretini toplu halde yada önceden değil günlük alır. Takiplerini gizli yapar belli etmez. İş bitiminde elde ettiği hiç bir kanıtın orijinalini iş verene teslim etmez. Kopyalarını bile gerekmedikçe kanuni merci haricinde kullanamaz ve kilit altında tutar. Gerektiğinde dış görünüşünü değiştirir veya kimliğini gizler. Eğer deşifre olmuş bir personelimiz var ise personeli geri çeker ve aynı bilgilerle donanımlı diğer personeli görevlendirir, işin bitim süresi müşteriyle görüşme neticesinde ve olayın gidişatı ile belirlenmektedir. Zaman kısıtlı olmayan işler daha etkili ve garantili olacağından kısa süreli işlerde müşteriye istenilen raporu sunma garantisi verilememektedir.

Özel dedektifliğin tanımı ve terminolojisine bakacak olursak; Özel Dedektif analitik ve koordinasyonel düşünce yapısına sahip olmalıdır. Çözdüğü her vakanın tüm detayını inceler ve en azından ileride karşılaşacağı durumlarda kullanabilmek için veritabanında arşivler. Felsefe, psikoloji, kriminoloji, sosyoloji, balistik, bilgisayar, coğrafya, muhasebe, fotoğrafçılık, silah eğitimi ve ülkesinin suç kanunları ve cezai sistemi temel olmak üzere; suçlu psikolojisi, olay yeri inceleme, parmak izi okuma, mikroskop başta olmak üzere, laboratuar araçlarını kullanabilme, silah çeşitleri ve balistik etkilerini bilme, bilgisayarda fotoğraf analizi ve İnternet bilgisi, profesyonel fotoğrafçılık, harita okuma, arazide ve şehirde iz sürme, sahte evrak-kimlik ve parayı tanıma ve mekanik bilgilerle donanmış olmalıdır. Bağlantılarında emniyet ve savcılıklar olması gerektiği için, bu birimlerinde kullandıkları terminolojiye hakim olmalıdır. Edindiği bu bilgileri her geçen gün yeni teknoloji ile birlikte yenilemeli ve kendini sürekli geliştirmelidir. Elbette her konuda profesyonel olamayabilir, bu durumlarda profesyonel destek satın alma yoluna gidilir ancak yukarıda sayılan her beceri ve bilim dalları özel dedektifin pek çok olayda karşısına çıkar ve belirli düzeyde bilinmesi zorunludur.

Başlıca Özel Dedektiflik Hizmetlerimiz;

 • Adres Tespiti
 • Eş Takibi
 • Çocuk Takibi
 • Delil Toplama
 • Boşanma Davası Takibi
 • Özel Dedektiflik
 • Velayet Davası Takibi
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Bilgisayar Log Takibi
 • Böcek Dinleme Kamera Tespiti
 • Casus Yazılım Tespiti
 • Çocuk Arkadaşının Araştırılması
 • Facebook Araştırma ve Takibi


Özel dedektiflik taleplerinizi çekinmeden bizlere ulaştırabilir, e-posta yoluyla ön incleme talebinde bulunabilirsiniz.

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
Download Free WP Templates
Bizi Takip Et