İcra Araştırması

Şirketler sistemlerini hukuk düzeni içerisinde değerlendirirler. Her türlü rutin işlemlerinde veya ticari faaliyetlerinde kendilerini teminat altına almak zorundadırlar. Bu anlamda duygusal uygulamalara yer yoktur. Şirketler kurum bazında veya bireysel ticari faaliyetlerinde çeşitli olumsuzluklardan ötürü maddi kayba uğramakta veya hak ettiği parayı alamamaktadırlar. Bunun için gerek şirket bünyesinde gerekse şirketin talep ettiği hizmet doğrultusunda icra araştırması hizmeti alınabilmektedir. Peki icra nedir. İcra, kişi veya kurum ile gerçekleştirilmiş olan bir ticari faaliyette maddi hakkın çeşitli sebeplerle gerçekleştirilmemesinden ötürü şahısın adına diğer gayrimenkuller aracılığı ile bunların satışının gerçekleştirilmesi ve maddi kaybın temin edilerek hak edene verilmesidir.

Büyük çapta hizmet veren şirketler bu işlerini bünyelerinde bulunan hukuk büroları aracılığı ile halletmektedir. Yani şirketin menfaatleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu icra takibinin başlatılmasıdır. Küçük çaplı şirketler ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ise çok fazla yaşadıkları bir durum olmadığı için bunu icra araştırmasını profesyonel bir biçimde gerçekleştiren dedektiflik büroları aracılığı ile gerçekleştirmektedir. İcra araştırması çok kapsamlı bir araştırma olduğu için sistemin çok iyi analiz edilmesi gerekir. Ülkemizde son 5 yıldır verilen dedektiflik hizmetleri içerisinde en yoğun talep edilen hizmetlerden biri icra araştırmasıdır. İcra araştırması hizmetlerinde icraya konu olan kişi ortadan kaybolur veya üzerinde bulunan nakit veya gayrimenkulü başka bir kişinin üzerine aldırılmasını sağlar. Böylelikle kendini icra sisteminin dışında tutmaya çalışır. Çok nitelikli bir biçimde hizmet veren Dedektiflik firmamızın bu hususta yapması gereken işlem basamakları bulunmaktadır. Bu işlem basamakları şu şekildedir.

Öncelikle icraya konu olan kişinin adres tespitinin gerçekleştirilmesi gerekir. Adres tespitinin sağlıklı bir biçimde ele geçirilmesi tebligatın gönderilmesi açısından önem taşımaktadır. Adres tespiti için öncelikle kişinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi gerekir bütün sağlıklı bilgiler elde edildikten sonra adres tespiti gerçekleştirilir. Daha sonra sıkı bir takip altına alınan şahıs ile ilgili icra bilgileri toplanmaya başlanır. Bu aşamada alacaklı olan şirket veya kişinin tespit edilmesini istediği en önemli ayrıntı şahsın nakit veya gayrimenkulü başkasının adına yapıp yapmadığıdır. Bu kapsamlı bir araştırma ile elde edilen bilgiler ışığında tespit edilen bir şeydir. Bilindiği gibi icra davalarına konu olan hususlarda en önemli konu adrese tebligatın yapılıp yapılmadığıdır. Bu sebeple ilk işlem basamağı olan adres tespitinin sağlaması çok büyük bir önem arz etmektedir. Adres tespitinin sağlanması işin büyük oranda çözüme kavuşturulması manasına gelmektedir. Şahsın mal üzerine geçirmesi ise ikinci aşama yani tebligattan sonraki dava aşamasında görülecek bir konudur.

Bu durumda davanın başladığı andan itibaren yani tebligatın şahsa ulaştırılmasından itibaren ki mal değişiminin hiçbir önemi yoktur. İcra araştırması hizmetini sunan dedektiflik hizmetimizin bir diğer olumlu tarafı da şahsın adına olan her türlü ev, araç, tarla, arsa, işyeri depo gibi özel bilgilerin de elde edilmesidir. En başta dediğimiz gibi dedektiflik hizmetleri son derece kapsamlı bir biçimde gerçekleştirildiği için kişinin nerede ne kadar hissesi olduğuna kadar tespit edebilmektedir.

Dedektiflik hizmetlerimiz aracılığı ile elde edilmiş olan bu bilgiler kişi veya şirket için çok büyük önem taşımakta ve hukuksal bir dayanak oluşturmaktadır. Bu veriler ışığında hareket eden şirkette hak talep etmektedir ve kanıtları göstererek davayı kendi lehine döndürülmesini sağlamaktadır. Bu hizmetin verilmesinin en büyük nedeni ise mal beyannamesi sisteminin tam olarak işlev kazanamaması ve kimin ne kadar malının veya nakdinin olduğunun bilinmemesidir. Hal böyle olunca dedektiflik hizmetleri çok büyük bir açığı böylelikle doldurmaktadır. 

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan dedektiflik firmamız, bilgi güvenliğini prensip edinip kaliteli personel ile çalışmaktadır.

Özel Dedektiflerimiz Türkiye'nin her yerinde faaliyet göstermektedir, herhangi bir vilayet ayrımı gözetmeksizin araştırmanlarımız hizmet almaktadır.

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
Download Free WP Templates
Bizi Takip Et